Masz pytanie?

www.smchrobry.lodz.pl

UWAGA! Rada Nadzorcza SM im. B. Chrobrego informuje, że w czerwcowym głosowaniu na inwestycje z Funduszu Inwestycji na cele małej architektury - największą...www.smchrobry.lodz.pl/

Instrukcja Techniczna K-1 (wydanie II 1981 r.)

ZARZĄDZENIE NR 2. PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII. z dnia 9 lutego 1979 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznejwww.geobid.katowice.pl/instrukcje/k-1/k1.htm

Baza konkurencyjności - Dostawa wyposażenia …

Wszystkie Oferty muszą zostać złożone zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. X powyżej oraz dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2017 r. do...https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064787

Przegląd Geodezyjny

Miałem ostatnio okazję zapoznać się z działalnością Fińskiego Centrum Leśnictwa. Instytucja ta poinformowała ostatnio, że zastosowanie fotogrametrycznych...przegladgeodezyjny.pl/