Masz pytanie?

NIEMCY - INSTRUKCJA - Euro-Tax.pl

W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy zaświadczenia UE/EOG niezbędnego w celu dokonania... „Zaświadczenie /kraje UE/EOG...www.euro-tax.pl/wp-content/uploads/2013/02/NIEMCY-2010-WWW.pdf

ZADANIA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO marzec 2011

Europejskiego Obszaru Gospodarczego... (wykaz krajów UE, EOG i OECD w załączniku nr 2). Kraje... członkowskimi UE. Ustawą z dnia 23 października 2008 r. o...www.nbp.pl/akty_prawne/regulacje_prawne/prawo_dewizowe/prawo_dewizowe.pdf

PROCEDURY WNIOSKOWANIA O ZGODĘ NA POBYT

Wnioskujący może również złożyć wniosek w przedstawicielstwie dyplomatycznym Królestwa Danii w kraju... UE, w tym m.in. zaświadczenie o... kraju UE/EOG lub...https://www.msz.gov.pl/resource/af845f99-c5aa-4826-9edb-baa27f27f936

zaswiadczenie-przyklad - spbrzegi36.hitowy.pl

zaświadczenie/ kraje UE/ EOG; zaswiadczenie... wrzesień 2008 19: 10. Wzór zaświadczenia o ocenie z zajęć praktycznych dla szkoły dziennej można pobrać z...spbrzegi36.hitowy.pl/zaswiadczenie-przyklad.php

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z...

Zaświadczenia na telefon.... Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG Osoby,...www.pup.gda.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_wymagane_rejestracja_powracajacych_kraje_...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG... konsularnej kraju stałego... zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS...www.pup.koszalin.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/informacje_o_zatrudnianiu_cudzoziemcow_spoza_ue_i...

Zakładanie własnej działalności gospodarczej w krajach UE...

Zakładanie własnej działalności gospodarczej w krajach UE/EOG... i pracy w krajach EOG) Zaświadczenia... marca 2008 r. o zasadach uznawania...wupolsztyn.praca.gov.pl/-/1056002-zakladanie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej-w-krajach-ue-eog

Serwis ZUS - Wyniki wyszukiwania

... 2.06.2008 r.] Postępowanie w... Wykonywanie pracy najemnej w więcej niż jednym kraju UE i EOG na rzecz... Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1361&searchString=za%B6wiadczenie&zakres=4

Prawo do pobytu na terytorium Islandii - msz.gov.pl

Prawo obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego... z krajów EOG do pobytu na Islandii. Ustawą nr 86/2008 zmieniono... kraju EOG lub EFTA...https://www.msz.gov.pl/pl/p/reykjavik_is_k_pl/polonia/prawo_pobytu/

Dz.U.UE.C.2008.322.3 - Akt - lex.pl

Dz.U.UE.C.2008.322.3;... (Tekst mający znaczenie dla EOG)... zaświadczenie, które mu towarzyszy oraz, w stosownych przypadkach,...www.lex.pl/akt/-/akt/print/dz-u-ue-c-2008-322-3