Masz pytanie?

Testy końcoworoczne z edukacji polonistycznej dla klas I-III

Nr zadania: Sprawdzone wiadomości i umiejętności. Uczeń: Punktacja: 1. porządkuje rzeczowniki według nazw: ludzi, zwierząt, rośli, rzeczy,szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1089

Matematyczne | Wrocławski Portal Matematyczny...

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic" ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic...www.matematyka.wroc.pl/konkursy/matematyczne