Masz pytanie?

Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

Informacje o historii szkoły i o jej patronie. Plany zajęć, dokumenty szkolne i dane teleadresowe.www.sp114.edu.pl/

Testy w Sieci | testywsieci.pl

Szkolna platforma e-learningowa | Nauczanie na odległość - to serwis za pomocą którego nauczyciel ma możliwośc tworzenia testów online. Z testów tych może...testywsieci.pl/

Ustawa o samorządzie gminnym - Prawo Administracyjne

Ustawa o samorządzie gminnym zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.www.arslege.pl/test/ustawa-o-samorzadzie-gminnym,z141

Ustawa o ochronie informacji niejawnych - Prawo...

Ustawa o ochronie informacji niejawnych zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach …www.arslege.pl/test/ustawa-o-ochronie-informacji-niejawnych,z111

Ogólna charakterystyka kości stopy - womkat.edu.pl

Kości stępu Są to kości tworzące tylnią część stopy. Kości stępu jest siedem. Te grube, krótkie kości umiejscowione są wokół pięty i podbicia stopy.www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa71/glowacz_miesnie/oglna_charakterystyka_koci_stopy....

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2016 (stary...

stary egzamin potwierdzajĄcy kwalifikacje zawodowe 2016 terminy egzaminÓw zawodowych w 2016 roku (wedŁug starych zasad): sesja zimowa(dla osób kończącywww.egzaminzawodowy.info/artykul-151-egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-zawodowe-2015-stary.ht...

ZawodyRegulowane.pl

Ministerstwo sprawiedliwości udostępniło test i zadania z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września b.r.zawodyregulowane.pl/

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - Matematyka

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie...www.edi.edu.pl/matematyka

Nowe rozporządzenie MF w sprawie konkursu na stanowisko...

Nowe rozporządzenie MF w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowegowww.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/id/4...

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - Biologia

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - sprawdziany kompetencji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.www.edi.edu.pl/biologia