Masz pytanie?

3 zadania ze statystyki opisowej - forum.zadania.info

Zadanie 1 Mediana zarobków 120-osobowej grupy pracowników znajdowała się w przedziale 1000-1500 złotych, do którego należało 20pracowników i wynosiła 1300 zł.forum.zadania.info/viewtopic.php?t=29153

Statystyka-zadania z rozwiązaniami | Statystyka dla laika...

Statystyka-zadania to najlepsza strona zawierająca materiał potrzebny do nauki statystyki opisowej i statystyki matematycznej oraz niezbędne zadania z …www.statystyka-zadania.pl/

MegaMatma: Kąty zadania

Zadania i testy do szkoły podstawowej na rozpoznawanie i rysowanie kątów na płaszczyźnie.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/katy-klasowki

MegaMatma: Wielokąty, koła i okręgi zadania

Rozpoznawanie wielokątów w klasówkach i testach do szkoły podstawowej. Koło i okrąg w zadaniach.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/wielokaty-kola-okregi-klasowka

Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami - 2015

Wstęp ÿZbiór zada« maturalnych z matematyki" zawiera zadania otwarte z próbnych egzaminów maturalnych, jakie odby“y siƒ w listopadzie 2009 i 2010 roku oraz...www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/zbior_zadan_maturalnych_z_matematyki.pdf

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - odpowiedzi! Zadania z...

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - odpowiedzi i zadania z polskiego i matematyki znajdziecie na ESKA.pl! Egzamin dla uczniów kończących szkołę podstawową odbył...www.eska.pl/news/sprawdzian_szostoklasisty_2016_-_odpowiedzi_zadania_z_polskiego_i_matematyki_a...

Seminaria 2015 - StatSoft Polska

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych: Seminarium poświęcone interesującym zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych.www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Lista-seminariow/Seminaria-2015

Produkty i rozwiązania dla szkolnictwa => Samsung

INTERAKTYWNE LEKCJE. Interaktywne zajęcia edukacyjne rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, myślenia...www.samsung.com/pl/business/rozwiazania-edukacyjne/

Scholaris - Wyniki wyszukiwania

Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie...www.scholaris.pl/resources/zasoby/eid/PODST/sid/MAT3

Podstawa programowa z matematyki dla szkoły podstawowej...

I etap edukacyjny (klasy I-III SP) Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w...www.matematyka.wroc.pl/prawo/%E2%80%9Epodstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkoly-podstawowej%E...