Masz pytanie?

Statystyka-zadania z rozwiązaniami | Statystyka dla laika...

Statystyka-zadania to najlepsza strona zawierająca materiał potrzebny do nauki statystyki opisowej i statystyki matematycznej oraz niezbędne zadania z …www.statystyka-zadania.pl/

MegaMatma: Liczby naturalne zadania

Zestawy zadań i testów z liczb naturalnych do szkoły podstawowej. Klucze odpowiedzi rozwiązania wszystkich zadań.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/liczby-naturalne-testy

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Pomorskie Szlaki Turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, krajoznawstwo, turystykawww.pomorskieszlakipttk.pl/

MegaMatma: Wielokąty, koła i okręgi zadania

Rozpoznawanie wielokątów w klasówkach i testach do szkoły podstawowej. Koło i okrąg w zadaniach.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/wielokaty-kola-okregi-klasowka

Matematyka - matura podstawowa - kurs

Założenia programowe: Uczeń odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja...www.matemaks.pl/matematyka-matura-podstawowa-kurs.html

Biuletyn Informacji Publicznej GUS / Działalność...

Rejestr terytorialny TERYT jest jawny. Dane udostępniane w Internecie: Dane z rejestru z systemów TERC, SIMC, ULIC udostępniane są bezpłatnie wszystkim...bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zasady-udostepniania-danych-z-r...

Ekonometria w Szkole Głównej Handlowej - kolegia.sgh.waw.pl

Przedmiot Ekonometria w Studium Licencjackim SGH wykładany jest na drugim roku studiów. Studiowanie Ekonometrii wymaga znajomości matematyki w zakresie …kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/oferta/Strony/Ekonometria.aspx

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. kategoria: ocenianie / testy / sprawdziany / ankiety / konkursy. Konkurs piosenki walentynkowej w języku angielskimwww.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=testy

Dyrektor finansowy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Szkolenia FRR DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006) Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora …www.frr.pl/szkolenie/warszawa/68/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademia-podatkow-kod-zawodu-1120...

Pedagogika jako nauka i wychowanie - Sciaga.pl

PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE Pedagogika jest nauką o wychowaniu która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczejsciaga.pl/tekst/69946-70-pedagogika_jako_nauka_i_wychowanie