Masz pytanie?

3 zadania ze statystyki opisowej - forum.zadania.info

Powróć do Pomocy! - statystyka, prawdopodobieństwo... "Zadanie 1 Mediana zarobków 120-osobowej grupy pracowników znajdowała się w przedziale 1000-1500...forum.zadania.info/viewtopic.php?t=29153

Statystyka-zadania z rozwiązaniami | Statystyka dla laika...

Statystyka-zadania to najlepsza strona zawierająca materiał potrzebny do nauki statystyki opisowej i statystyki matematycznej oraz niezbędne zadania z …www.statystyka-zadania.pl/

zadania-projekty.pl - statystyka opisowa - kompleksowa...

Załącz zadania, a ja je rozwiążę! Statystyka opisowa Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!. Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach statystyki opisowej:www.zadania-projekty.pl/statystyka.opisowa.html

MegaMatma: Kąty zadania

Zadania i testy do szkoły podstawowej na rozpoznawanie i rysowanie kątów na płaszczyźnie.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/katy-klasowki

MegaMatma: Wielokąty, koła i okręgi zadania

Rozpoznawanie wielokątów w klasówkach i testach do szkoły podstawowej. Koło i okrąg w zadaniach.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/wielokaty-kola-okregi-klasowka

Tajniki statystyki | Wrocławski Portal Matematyczny...

Często się zdarza, że niezwykłe pomysły rodzą się nieoczekiwanie. A cóż nadzwyczajnego może zdarzyć się podczas tradycyjnej popołudniowej herbatki?www.matematyka.wroc.pl/mat-swiat/tajniki-statystyki

Główny Urząd Statystyczny / Portal Edukacyjny / Wydarzenia

Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej... Poznali także: funkcjonalność Portalu Informacyjnego statystyki publicznej oraz wybrane bazy …stat.gov.pl/portal-edukacyjny/wydarzenia/

Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami - 2015

Wstęp ÿZbiór zada« maturalnych z matematyki" zawiera zadania otwarte z próbnych egzaminów maturalnych, jakie odby“y siƒ w listopadzie 2009 i 2010 roku oraz...www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/zbior_zadan_maturalnych_z_matematyki.pdf

Seminaria 2015 - StatSoft Polska

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych: Seminarium poświęcone interesującym zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych.www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Lista-seminariow/Seminaria-2015

Produkty i rozwiązania dla szkolnictwa => Samsung

INTERAKTYWNE LEKCJE. Interaktywne zajęcia edukacyjne rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, myślenia...www.samsung.com/pl/business/rozwiazania-edukacyjne/