Masz pytanie?

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW

Niniejszy serwis NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią ZER MSW. ©2015 Zakład Emerytalno Rentowy MSW.www.zer.msw.gov.pl/

Załatwianie spraw - BIP - Zakład Emerytalno-Rentowy MSW

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie zasadami ogólnymi określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania …www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/zalatwianie-spraw/7,Zalatwianie-spraw.html

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają także osoby pobierające zasiłek macierzyński, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty.www.zus.pl/pliki/poradniki/zasady_rozliczania.pdf

Serwis ZUS - Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu...

Postanowienia Umowy między Polską a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym z 2008r. dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Zakład...zus.pl/default.asp?p=4&id=2749

Biuletyn Informacji Publicznej MSW

Karty Usług; Polityka Przeciwdziałania Korupcji; Sprawozdania finansowe instytutów badawczych; Nadzór właścicielski MSW; Pełnomocnik Rządu ds.www.bip.msw.gov.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - e-Inspektorat ZUS

2. Dobrowolne ubezpieczenia społeczne . Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o...e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad1.pdf

Wynagrodzenia i zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych...

Jednak zasadniczym mankamentem jest to, że owe połowiczne rozwiązania mają odnosić się do funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę dopiero od 2013 roku.www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/wynagrodzenia-i-zaopatrzenie-emerytalne-sluzb-mundurowych...

ZUS odpowiada na pytania Polonii o świadczenia emerytalne...

Kwestia świadczeń emerytalnych dla Polaków mieszkających w USA budzi od kilku lat wiele emocji. Wiele osób, które wyjechały z Polski w średnim wieku...dziennikzwiazkowy.com/chicago/zus-odpowiada-na-pytania-polonii-o-swiadczenia-emerytalne/

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego nt. wąglika w Bułgarii. Sytuacja epidemiologiczna Zgodnie z doniesieniami medialnymi z ostatnich dni do sprzedaży w...gis.gov.pl/

DPS- Dom Pomocy/Opieki Społecznej Rudzienko - 40km...

Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej „Rudzienko”! - 40km od Warszawy w woj. mazowieckim. Życie nieraz stawia przed nami wiele trudności, bywa i tak, że...rudzienko.pl/