Masz pytanie?

Biuletyn Informacji Publicznej MSW - BIP MSWiA

Dostosowanie systemu rejestrów państwowych do zmienionych wzorów zaświadczeń wymaganych w procedurze zawarcia małżeństwa przed duchownymwww.bip.msw.gov.pl/

www.seirp.pl

Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego . Przepisy procedury cywilnej oraz ustawy emerytalnej przewidują możliwość wznowienia...www.seirp.pl/zmniejszone-swiadczenia-emerytalne

Socjalne - ZBFSOP

ULGI . Ulgi ustawowe, których podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...www.zbfsop.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Item...

PODWYŻKI DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - info.wyborcza.pl

PODWYŻKI DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ: najświeższe informacje, zdjęcia, video o PODWYŻKI DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ; Pracownicy budżetówki żądają podwyżek.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/podwy%C5%BCki+dla+s%C5%82u%C5%BCby+wi%C4%99ziennej

Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw...

Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Kierownik Zakładu: dr hab. med. Anna...www.czytelniamedyczna.pl/3107,zabezpieczenie-spoleczne-ryzyka-choroby-i-jej-nastepstw-niezdolno...

Wynagrodzenia i zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych...

Przypisy. Informacja zawarta w: GUS „Emerytury i renty” w 2010 roku, red. Zespół pod kierownictwem dr. Piotra Łysonia , Warszawa 2012 ↩ MON żołnierzy ok...www.sobieski.org.pl/analiza-is-44/

Wynagrodzenia i zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych...

Jednak zasadniczym mankamentem jest to, że owe połowiczne rozwiązania mają odnosić się do funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę dopiero od 2013 roku.www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/wynagrodzenia-i-zaopatrzenie-emerytalne-sluzb-mundurowych...

Orzecznictwo OD A DO Z - niepelnosprawni.pl

Renty i świadczenia rodzinne. I. KTO MOŻE PRAWNIE UZNAĆ NAS ZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE? UWAGA: Czy wiesz, że pomimo tego, iż jesteś osobą …www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120

Kto nie płaci abonamentu RTV - Gazeta Wyborcza

* pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Miałam prawo do emerytury. Po śmierci męża przejęłam jego świadczenie, bo było wyższe, i teraz...wyborcza.pl/1,97654,7717661,Kto_nie_placi_abonamentu_RTV.html

Waloryzacja 2014 Emerytów czeka podwyżka świadczenia...

Już za niecałe trzy miesiące emeryci i renciści będą mieli powody do radości. Od 1 marca 2014 roku ich świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS i inne...www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/waloryzacja-2014-emerytow-czeka-podwyzka-swiad...