Masz pytanie?

Forum OSKKO

10.11.2012 · nina 10-10-2012 13:09:26 [#12] Nauczyciel urodzony w 1982 r. złożył wniosek o zaliczenie do stażu pracy: pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym w …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8464

Praca na roli zalicza się do stażu pracy - Praca i Kariera...

Wykonywanie obowiązków np. w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16. roku życia może pomóc w uzyskaniu nagrody jubileuszowej. Trzeba jednak udowodnić...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/719856,praca-na-roli-zalicza-sie-do-stazu-prac...

Konsekwencje kilkudniowej przerwy w zatrudnieniu

W związku ze zmianą przeze mnie pracy z dniem 31 grudnia, nowy pracodawca chce podpisać ze mną umowę dopiero od dnia 7 stycznia. Jakie konsekwencje prawne...https://www.eporady24.pl/konsekwencje_kilkudniowej_przerwy_w_zatrudnieniu,pytania,2,79,738.html

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w …opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

Przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na...www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html