Masz pytanie?

Forum OSKKO

08.10.2006 · Do czasu pracy w szczególnych warunkach uprawniającego do wcześniejszej emerytury nie wlicza się od 1 lipca 2004 r. okresów niewykonywania pracy.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14643

Orzekanie o niepełnosprawności do celów …

Do realizacji celów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. konieczne...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2435

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych...

REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w …opatow.pcpr.info/podstawowe-ulgi-i-uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź na …

Mój stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Helena Siemiacka (54 l.) z Hajnówki (woj. podlaskie), położna z 32-letnim stażem, przeszła operację kolana.www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/uprawnienia-dla-osob-niepenosprawnych-sprawdz-na-jakie-ul...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

Przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na...www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

Świadczenia alimentacyjne między małżonkami – art. 27 …

Świadczenia alimentacyjne między małżonkami Art. 27 k.r.o. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i...https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/04/swiadczenia-alimentacyjne-miedzy-malzonkami-art...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki - Twój …

Wyniki wyszukiwania dla frazy "koszty uzyskania przychodu": 05.03 Zaniżone koszty uzyskania przychodu w PIT-11. Podatnik nie musi stosować kosztów uzyskania...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=koszty+uzyskania+przychodu