Masz pytanie?

Szkolenie ergonomia w pracy biurowej | Szkolenie ergonomia...

W 2010 r dolegliwości bólowe kręgosłupa spowodowane długotrwałą pracą biurową skutkowały ponad 26 milionami dni nieobecności w pracy z przyczyn chorobowych.ergonomiabhp.pl/

Maksymalna temperatura w miejscu pracy - Bezpieczeństwo...

Maksymalna temperatura w miejscu pracy. Maksymalna temperatura w miejscu pracy nie została określona przepisami prawa pracy. Przyjmuje się, że dla pracy w biurze...kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/727126,Maksymalna-temperatura-w-miejscu-pracy.html

Formy popularyzacji tematyki bhp w przedsiębiorstwie

W artykule poświęconym tematyce zarządzania bezpieczeństwem pracy (przeczyta j) pisaliśmy, że "Specjaliści ds. BHP nie realizują w pełni lub w ogóle nie...znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/877-formy-popularyzacji-tematyki-bhp-w...

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku | Kursy

Nasza oferta kursowa - BHP Posiadamy certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-26/2008 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - …www.zdz.gda.pl/kursy/

Jakie dopuszczalne natężenie hałasu może występować w...

Jakie dopuszczalne natężenie hałasu może występować w pomieszczeniu biurowym? Pomieszczenie ze stanowiskami biurowymi znajduje się niedaleko pomieszczenia...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-dopuszczalne-natezenie-halasu-moze-wystepowac-w-pomie...

SZKOLENIE OKRESOWE BHP - V Liceum Ogólnokształcące w...

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W RZESZOWIE - 3 - 6. Problemy związane z organizacją pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym …www.lo5.resman.pl/v/apliki/adlanauczycieli/Material_samoksztalceniowy_nauczyciele_i_administrac...

Dz.U.2004.180.1860 - Akt - bhp.abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-180-1860-u

Ergonomia w miejscu pracy - Sciaga.pl

Wprowadzenie W wyniku stałego postępu techniki informatycznej telekomunikacyjnej i multimedialnej otoczenie w jakim żyjemy podlega ciągłym zmianomsciaga.pl/tekst/29866-30-ergonomia_w_miejscu_pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Wymiar czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy.www.umed.wroc.pl/pliki/bhp-szkolenie.pdf

BHP info - Centralny Instytut Ochrony Pracy

Pomoce techniczne stanowią element niezbędny w życiu i pracy, a także w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Światowy Program Akcji na Rzecz Osób...archiwum.ciop.pl/18519.html