Masz pytanie?

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy...

W artykule przedstawiono zasady ustalania wynagrodzenia pracownika za czas urlopu. Omówiono kompleksowo wynagrodzenia urlopowe oraz pokazano sposoby …www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Jak liczyć wynagrodzenie za urlop ? - Lista płac - Fuzzland

Wynagrodzenie za okres urlopu powinno odpowiadać wynagrodzeniu jakie które pracownik otrzymał by gdyby w tym czasie pracował. Wykluczenia wynagrodzenia.www.fuzzland.net/licz/urlop/

Kadry • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Pracownica po wykorzystaniu zwykłego urlopu wychowawczego chce skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne.www.portalkadrowy.pl/kadry/

Kadry i Płace w oświacie

Co najczęściej sprawia kłopot? W ostatnim czasie są to najczęściej dwa obszary: zwolnienia i urlopy. Lista została stworzona na podstawie pytań, które w...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20091353.pdf: Status aktu prawnego: obowiązujący: Data ogłoszenia: 2009-10-19: Data wydania: 2009-10-08: Data wejścia w życie: 2009-11-03isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091741353

Urlopy wypoczynkowe - stan prawny (09.2012 r.)

Urlopy wypoczynkowe Udzielanie urlopów opiera sięna następujących zasadach: ¾prawa do urlopu w naturze – poza sytuacjamiokreślonymi w art. 171 k.p...www.pip.gov.pl/pwp/pdf/prezentacja_urlopy.pdf

URLOP WYPOCZYNKOWY - praca i oferty pracy - Gazetapraca.pl

Urlop wypoczynkowy 2012. Pracownik co roku ma prawo do urlopu wypoczynkowego, czyli do wolnego od pracy. Nie może się tego prawa zrzec nawet wtedy, gdy szef nalega.info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/urlop+wypoczynkowy

Obliczanie wynagrodzeń/płac - Porady płacowe - druki i...

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH porad ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania...www.placeonline.pl/obliczanie_wynagrodzen_plac/urlop_macierzynski_i_wypoczynkowy_w_jednym_miesi...

Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop

Płace Online - Praktyczne przykłady naliczania: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, dopłaty do wypoczynku; świadczenie urlopowe; dofinansowanie do urlopuwww.placeonline.pl/swiadczenia_urlopowe_i_ekwiwalent_za_urlop/jak_wyliczyc_ekwiwalent_urlopowy_...