Masz pytanie?

Rachunkowość i Podatki dla Praktyków - lp-wip.pl

bezpłatny dostęp do serwisu www.RachunkowosciPodatki.wip.pl ─ znajdziesz tam nowości, porady ekspertów, wzory dokumentów, kalkulatory i druki;https://www.lp-wip.pl/rachunkowosc-i-podatki-eml

Co może zrobić pracownik, jeżeli szef nie zgodził się na...

Prawo do nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, co najmniej 14-dniowego (razem z sobotami, niedzielami i świętami oraz innymi dniami wolnymi...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/777656,urlop-wypoczynkowy-na-zadanie-zasady-ud...

Strona główna - Kadry i Płace w Administracji

Gdy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym …www.kipwa.pl/

Dłuższe urlopy wypoczynkowe – 35 dni urlopu - …

Dłuższy urlop wypoczynkowy miałby wynosić 9 dni więcej w ciągu roku niż obecnie. Zamiast obecnych 26 dni możemy mieć aż 35 dni urlopu wypoczynkowego. To...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/697300,Dluzsze-urlopy-wypoczynkowe-35-dni-urlopu.html

Zasady liczenia stażu urlopowego - Bankier.pl

Polacy od kilku tygodni „intensywnie” wypoczywają. Ci, którzy zgodnie z umową przepracują cały rok, dysponują co najmniej 20 dniami urlopu. Mowa oczywiście...www.bankier.pl/wiadomosc/Zasady-liczenia-stazu-urlopowego-1612384.html

Podstawa naliczania nagrody jubileuszowej dla nauczyciela...

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej 3.9.2011 r. za 30 lat pracy. Obliczając jej wysokość uwzględniono: wynagrodzenie zasadnicze wg nowych stawek...www.ekspertbeck.pl/podstawa-naliczania-nagrody-jubileuszowej-dla-nauczyciela-1/

Zasady obliczania i wypłaty jubileuszówki - Analizy i...

Jubileuszówka jest domeną tzw. pragmatyk zawodowych oraz wewnętrznych przepisów czy układów zbiorowych. Wskazanie uniwersalnych zasad jej naliczania i wypłaty...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zasady-obliczania-i-wyplaty-jubileuszowki

Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - pracodawca...

Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - pracodawca może dopłacić do urlopu pracownikapraca.gazetaprawna.pl/artykuly/813206,swiadczenie-urlopowe-lub-wczasy-pod-grusza-pracodawca-moz...

Czy trzeba odbierać telefony od szefa w czasie urlopu...

Pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracowników, aby w czasie urlopu odbierali od niego telefony. Jeżeli jednak się z nimi kontaktuje, pracownik może...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/798343,telefon-od-pracodawcy-w-czasie-urlopu-o...

Wyliczenie odsetek umownych (kalkulator) - wFirma.pl

Oblicz kwotę odsetek umownych przy pomocy naszego kalkulatora odsetek umownych. Zapraszamy do korzystania z aplikacji – Poradnik wFirma.plporadnik.wfirma.pl/kalkulator-odsetek-umownych