Masz pytanie?

Zasady obliczania i wypłaty jubileuszówki - Analizy i...

Jubileuszówka jest domeną tzw. pragmatyk zawodowych oraz wewnętrznych przepisów czy układów zbiorowych. Wskazanie uniwersalnych zasad jej naliczania i wypłaty...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zasady-obliczania-i-wyplaty-jubileuszowki

ATEST Ochrona Pracy 01/2007 : Cała trzynastka dla krwiodawcy

Cała trzynastka dla krwiodawcy. Jestem nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i jednocześnie honorowym dawcą krwi. W trakcie roku szkolnego …www.atest.com.pl/teksty,lr0701_1

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2016 roku - VAT.pl

W 2016 roku nastąpi zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W …www.vat.pl/2005-wspolczynnik-urlopowy-obowiazujacy-w-2016-roku-10424/

Wyniki wyszukiwania - pit.pl

Wyniki wyszukiwania dla frazy "podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiebiorców": 03.09 Kontrowersyjny pomysł zniesienia...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie stosunku pracy - weblog...

Witam, Tak, pracodawca może odmówić i za przysługujący okres urlopu wypłacić pracownikowi ekwiwalent. Najprawdopodobniej, w takiej sytuacji odmówi – ze...weblog.infopraca.pl/2012/02/urlop-wypoczynkowy-a-rozwiazanie-stosunku-pracy/

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2016 roku...

Współczynnik urlopowy służy do ustalania wysokości ekwiwalentu za każdy dzień urlopu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku kalendarzowego, a...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/736715,Wspolczynnik-ekwiwalentu-pienieznego-za-urlop-w-2016-...

Kadry - Profesjonalny serwis kadrowych - prawo pracy...

Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki...kadry.infor.pl/

Leczenie sanatoryjne - urlop czy zwolnienie...

Pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego lub w ramach zwolnienia lekarskiego. W pierwszym przypadku obecność w sanatorium nie …www.poradnikzdrowie.pl/eksperci/pytania/leczenie-sanatoryjne-urlop-czy-zwolnienie/84965/1/

E-karnet szkoleniowy - podatki.biz

Zmieniające się nieustannie prawo powoduje, że nawet najlepiej przygotowani pracownicy muszą systematycznie uczestniczyć w szkoleniach. Dzięki zakupowi e...www.podatki.biz/sklep/e-karnet-szkoleniowy_iic_ware.html

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji …

Przy ustaleniu wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 3...placewfirmie.pl/porady/wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-powodu-likwidacji-stanowiska-to-koniecznos...