Masz pytanie?

Wyliczanie urlopu na pół etatu - Praca - oferty pracy...

Bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownicy obsługi, zatrudnionej w szkole w wymiarze pół etatu. Pracownicy przysługuje...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,4525634.html

Rozkład czasu pracy zatrudnionego na część etatu

To, w które dni zatrudniony na część etatu przychodzi do pracy wynika z umowy o pracę lub z harmonogramu ustalanego przez pracodawcę. Święto przypadające w...www.informacjaprawnicza.pl/Article,1195,10/

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: wrzesień 2016r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

Urlop - VAT.pl

Każdy pracownik obok przerw w pracy i ustawowo określonej wysokości odpoczynku wynikającego z rozkładu pracy ma prawo do innych indywidualnych przerw w pracy...www.vat.pl/urlop_1513.php

Jak płacone jest zwolnienie lekarskie? - forum Prawo pracy...

Temat: Jak płacone jest zwolnienie lekarskie? Moja koleżanka jest zarejestrowana na pół etatu,ale przeważnie dopracowywuje do pełnego etatu lub ponad normę.Ja...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/jak-pla...

Czas pracy - Prawo Pracy

Czas pracy. Czas pracy z punktu widzenia uprawnień pracowniczych ma kluczowe znaczenie. Celem jego uregulowania jest przede wszystkim zapobieżenie nadmiernej...www.prawopracy.fr.pl/21.php

Rodzic w pracy | rodzicielski.gov.pl

W świetle przepisów Kodeksu pracy nie ma przeszkód, aby zrezygnować z łączenia pracy na 1/2 etatu w czasie trwania urlopu rodzicielskiego i korzystać...www.rodzicielski.gov.pl/rodzic-w-pracy

EWIDENCJA CZASU PRACY - kontroling.pl

ZARZĄDZANIE PŁACE | ECP Ewidencja Czasu Pracy INFORMACJE . Ewidencja czasu pracy {ECP} służy do ustalenia: - harmonogramu pracy pracownika...www.kontroling.pl/ecp/

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Wymiar czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy.www.umed.wroc.pl/pliki/bhp-szkolenie.pdf

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Czy można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie w czasie, gdy jest on na urlopie dla poratowania zdrowia? Na podstawie art. 73 ust. 2 KN do okresu siedmioletniej...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...