Masz pytanie?

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: maj 2016r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

1/4 etatu - typ umowy - Forum Kobiet - NETKOBIETY.PL

Czyli co ? Zdecydowałaś się podpisać umowę na 1/4etatu, tak? A zatem będziesz pracownikiem, będziesz podlegać prawu pracy, będziesz kierowana na badania...www.netkobiety.pl/t27616.html

Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub …www.podatki.biz/artykuly/skladki-zus-praca-na-pol-etatu-i-umowa-zlecenie_10_27037.htm

Jak płacone jest zwolnienie lekarskie? - forum Prawo pracy...

Temat: Jak płacone jest zwolnienie lekarskie? Moja koleżanka jest zarejestrowana na pół etatu,ale przeważnie dopracowywuje do pełnego etatu lub ponad normę.Ja...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/jak-pla...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na wniosek nauczyciela, z powodu okresowej niezdolności do pracy, …kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Prawo pracy - Porady prawne

Dzień rozpoczęcia pracy a prawo do trzynastej wypłaty. Zaczęłam pracę w szkole 6 września (na zastępstwo). Dowiedziałam się, że nie należy mi się...www.prawo-pracy.pl/

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Czy można wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie w czasie, gdy jest on na urlopie dla poratowania zdrowia? Na podstawie art. 73 ust. 2 KN do okresu siedmioletniej...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...

Urlop dla poratowania zdrowia zostaje, ale na nowych zasadach Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zgodnie z treścią art. 48 KN nauczyciele nabywają prawo do …www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szczegolowe-zasady-udzielania-nauczycielom-urlopu-dla-p...

ZUS musi udowodnić próbę wyłudzenia zasiłku chorobowego...

Przedsiębiorca ma prawo podwyższyć wysokość wynagrodzenia będącego podstawą do ustalenia zasiłku chorobowego. ZUS musi udowodnić pozorność zmiany wymiaru...praca.gazetaprawna.pl/orzeczenia/661181,zus-musi-udowodnic-probe-wyludzenia-zasilku-chorobowego...

Prawo pracy w Holandii | pracaholandia.com

Prawo pracy w Holandii. Jak w każdym innym cywilizowanym kraju, tak również w Holandii istnieje prawo pracy chroniące pracownika przed wyzyskiem ze strony...www.pracaholandia.com/prawo-pracy-w-holandii,2,2,200,174,200