Masz pytanie?

Z ubezpieczenia chorobowego - Zasiłek chorobowy - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-chorobowy

Komentarz - zus.pl

Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwawww.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_chorobowy.pdf

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia - e - Prawa...

Zwrócić się do byłego pracodawcy o wystawienie formularza ZUS Z-3, skoro zwolnienie wystawione jest elektronicznie to nie ma potrzeby dostarczania go w wersji papierowej do ZUS.e-prawapracownika.pl/1216/zasilek-chorobowy-po-ustaniu-zatrudnienia/

Jesteś niezdolny do pracy? Możesz starać się o zasiłek...

Zasiłek chorobowy jest zwyczajowo ustalany w wysokości 70 procent dziennej stawki wynagrodzenia danej osoby. Procent ten powstaje z uśrednienia wynagrodzenia z całego roku poprzedzającego chorobę.goniecpolski.nl/jestes-niezdolny-do-pracy-mozesz-starac-sie-o-zasilek-chorobowy-z-holandii/