Masz pytanie?

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) albo ukończyła 75 lat życia.idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, równocześnie wystąpiła z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Zasiłek pielęgnacyjny pozostaje bez zmian? - Zasiłek...

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych przyznawanych przez państwo. Od momentu obowiązywania jego wysokość nie zmieniła się. Poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje zwiększenie jego wysokości.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/324208,Zasilek-pielegnacyjny-pozostaje-bez-zmi...

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - Zasiłek...

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Przysługuje on osobom, które nie są w stanie samodzielnie egzystować i potrzebują opieki innych osób.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/281032,Komu-przysluguje-zasilek-pielegnacyjny....

Zasiłek pielęgnacyjny w 2018 r. - Zasiłki i inne...

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Od kilku lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje bez zmian. Ile wynosi zasiłek w 2018 r. i kto może ubiegać się o niego ubiegać?kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/768500,Zasilek-pielegnacyjny-w-20...

Dodatek pielęgnacyjny - Dodatki do świadczeń …

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny

Zasiłek pogrzebowy - Zasiłki - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Zasiłek dla niepełnosprawnych a dodatek pielęgnacyjny...

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zwróciła się do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej ws. możliwości dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym podwyższenia kwoty zasiłku oraz zrównania z dodatkiem pielęgnacyjnym.www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zasilek-dla-niepelnosprawnych-a-dodatek-piele...

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla …

Aktualizacja: 2.01.2018. System świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością nie należy do najbardziej przejrzystych. Podajemy więc w pigułce niezbędne informacje, czyli: co, dla kogo i w jakiej kwocie.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264

MOPR Białystok

Laureat nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniewww.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html