Masz pytanie?

Zasiłek pielęgnacyjny - Zasiłki - zasiłek wyrównawczy...

Zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłki - serwis poradniczy o zasiłkach. Zasiłek wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, pogrzebowy, rodzinny i dla bezrobotnych.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/

O zasiłkach pielęgnacyjnych dla dzieci do lat 16

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Zasiłek pielęgnacyjny - Informacje ogólne

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z...www.mopsbytow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=40

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny - Aktualności

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z...www.mopr.torun.pl/index.php/w-jaki-sposob-uzyskac-swiadczenie/330-jak-uzyskaczasilek-pielegnacy...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIEL …

3 Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: - osobie przebywaj ącej w instytucji zapewniaj ącej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej,mgops.pl/dokumenty/sr6.pdf

Zasiłek pielęgnacyjny 2014 – ZMIANY I ZASADY...

Od tego roku zasiłek pielęgnacyjny 2014 będzie nieco wyższy. To bardzo pomocne świadczenie przeznaczone dla rodzin, które zmagają się z chorobą, lub...www.familie.pl/artykul/Zasilek-pielegnacyjny-2014-ZMIANY-I-ZASADY-PRZYZNAWANIA,7362,1.html

Serwis ZUS - Blog Rzecznika ZUS

Treść: Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny nie mają nawet wspólnej materii prawnej. Wypłacane są na podstawie dwóch różnych ustaw.www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2243&idw=82

Zasiłek pielęgnacyjny 2015 - Zasiłki i inne...

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków, które rodzi konieczność zapewnienia opieki i …kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/682251,Zasilek-pielegnacyjny-2015...

Jakie są zasady nabywania prawa do zasiłku...

Jakie są zasady nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy. Osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, aby uzyskać zasiłek musi złożyć...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/281033,Jakie-sa-zasady-nabywania-prawa-do-zasi...