Masz pytanie?

zasiłek chorobowy - Artykuły na temat 'zasiłek chorobowy...

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Aktualizacja: 22.11.2012. Jeden z zatrudnionych w naszej firmie pracowników uległ wypadkowi przy pracy.kadry.infor.pl/tematy/zasilek-chorobowy/wypadek-przy-pracy/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz...www.ops-swiecie.pl/?mod=page&id=46

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Specjalny zasiłek opiekuńczy - Centrum Świadczeń...

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci...css.samorzad.lodz.pl/specjalny-zasilek-opiekunczy

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek...

Strona 2 - Osoba, która stara się o zasiłek pogrzebowy musi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pogrzebowy/305026,2,Jakie-dokumenty-nalezy-dolaczyc-do-wnios...

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po utracie...

Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, ale także po jej rozwiązaniu. Niezdolność do pracy z powodu choroby...praca.gazetaprawna.pl/porady/21820,kiedy_przysluguje_zasilek_chorobowy_po_utracie_zatrudnienia....

MOPR Białystok

Dział Świadczeń Rodzinnych Adres siedziby : ul.Klepacka 18 15-634 Białystok E-mail: dsr@mopr.bialystok.pl Godziny pracy : poniedziałek - 8:00 – 17:00www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

Finanse.eGospodarka.pl

Dział eGospodarka.pl poświęcony finansom. Dostarcza kursy walut, generator kursów średnich oraz słownik finansowy. Aktualności, analizy, komentarze, prognozy i...www.finanse.egospodarka.pl/