Masz pytanie?

Nadciśnienie tętnicze leczenie, objawy i przyczyny

Przyczyny nadciśnienia tętniczego. Ciśnienie tętnicze, podobnie jak inne cechy osob­nicze (takie jak waga czy wzrost), wykazuje we­wnątrz- i międzyosobniczą...leczenie-objawy.pl/nadcisnienie-tetnicze.htm

icd, icd10, icd-10, cie, cie10, cie-10, classification...

icd-10, icd10, icd, cie, cie10, cie-10, classification, klasyfikacjawww.lista.icd10.pl/