Masz pytanie?

Opis i analiza przypadku dziecka z uwzględnieniem...

Opis i analiza przypadku dziecka z uwzględnieniem rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczo-edukacyjnego*www.czytelniamedyczna.pl/3258,opis-i-analiza-przypadku-dziecka-z-uwzglednieniem-rozpoznawania-i...

Głoski i litery | Język, literatura, edukacja

Tekst omawiający różnicę między głoskami a literami, zasady dzielenia wyrazów na litery i głoski, sposoby oznaczania zmiękczeń i rozróżniania, kiedy i jestlukaszrokicki.pl/2011/10/10/gloski-i-litery/

aktualności :: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w …

W dniu 8 listopada 2017 roku piętnaścioro uczniów Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku wzięło udział w etapie szkolnym XXXI...www.zsp2.edu.pl/?pageid=informacje