Masz pytanie?

Czasownik Złoťony - Język niemiecki

Czasowniki pod względem rozdzielności możemy podzielić na: 1. rozdzielnie złożone i nierozdzielnie złożone aufstehen (wstawać) / bekommen (otrzymać)...www.deutsch.edu.pl/gramatyka_rozdzielnosc.html

Równania - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Równania i nierówności - zadania z matematyki dla uczniów klasy 1 gimnazjum.https://gwo.pl/klasa-1-rownania-p2304

Present Continuous - Czasy teraźniejsze

Present Continuous w kategorii Gramatyka angielska - Czasy teraźniejsze. Nauka języka z serwisem Angielski w pigułce.www.angielski.nauczaj.com/czasy-terazniejsze/present-continuous.php

Liczby i wyrażenia algebraiczne - GWO - Gdańskie...

Liczby i wyrażenia algebraiczne - testy, ćwiczenia i sprawdziany z matematyki dla klasy trzeciej gimnazjum.https://gwo.pl/strony/2164/seo_link:liczby-i-wyrazenia-algebraiczne

Strona bierna - Konstrukcje gramatyczne

Zastosowanie. Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych...www.angielski.nauczaj.com/konstrukcje-gramatyczne/strona-bierna.php

Następstwo czasów w mowie zależnej - język angielski

Zwróćmy uwagę, że na polski nadal tłumaczymy zdanie w czasie teraźniejszym! No dobrze, a co jeśli pierwsze zdanie będzie w czasie przeszłym?https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/nastepstwo-czasow

Części zdania | Językowe Dylematy

W zdaniu wyróżniamy grupę podmiotu, czyli podmiot i wyrazy go określające oraz grupę orzeczenia, czyli orzeczenie plus wyrazy określające.www.jezykowedylematy.pl/2011/02/czesci-zdania/

Anglisci.pl - List formalny | Matura pisemna

Forma i styl: styl listu musi być formalny. stosujemy zdania złożone, stronę bierną i łączniki. nie stosujemy form skróconych i wyrazów potocznychwww.anglisci.pl/matura-pisemna/list-formalny.html

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - Angielski na 6-tke

Rzeczowniki policzalne rzeczowniki dzielimy na policzalne, czyli takie które możemy policzyć na sztuki an apple ndash two apples a car ndashangielski.na6.pl/rzeczowniki_policzalne_i_niepoliczalne

Gramatyka niemiecka - zasady gramatyki języka …

Gramatyka niemiecka pozwoli Ci nauczyć się języka niemieckiego. Dokładne wytłumaczenie użycia gramatyki niemieckiej: czasowniki, rzeczowniki, rodzajniki...twojniemiecki.pl/gramatyka-niemiecka.html