Masz pytanie?

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - Język polski

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - sprawdziany kompetencji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.www.edi.edu.pl/jezyk-polski

Czasownik Złoťony - Język niemiecki

Czasowniki pod względem rozdzielności możemy podzielić na: 1. rozdzielnie złożone i nierozdzielnie złożone aufstehen (wstawać) / bekommen (otrzymać)...www.deutsch.edu.pl/gramatyka_rozdzielnosc.html

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Wypowiedzenie - sprawdzian w klasie VI Rząd A 1. Podane zdania nierozwinięte przekształć na zdania rozwinięte. W zbudowanych przez siebie zdaniach podkreśl...www.profesor.pl/publikacja,6484,Sprawdziany-i-testy,Wypowiedzenie-sprawdzian-w-klasie-VI

Present Continuous - Czasy teraźniejsze

Present Continuous w kategorii Gramatyka angielska - Czasy teraźniejsze. Nauka języka z serwisem Angielski w pigułce.www.angielski.nauczaj.com/czasy-terazniejsze/present-continuous.php

Odpowiedzi - test wyboru - Angielski na 6-tke

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...angielski.na6.pl/odpowiedzi_test_wyboru_czasy

Strona bierna - Konstrukcje gramatyczne

Zastosowanie. Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych...www.angielski.nauczaj.com/konstrukcje-gramatyczne/strona-bierna.php

Future Simple - exercises - Angielski na 6-tke

1 wstaw właściwą formę czasownika we celebrate your birthday in the restaurant missangielski.na6.pl/future_simple_exercises

Ćwiczenia z niemieckiego online - Szlifuj swój niemiecki

Ułóż zdania wstawiając przymiotniki lub przysłówki w stopniu wyższym wg wzoru - Das Haus ist schön. ( die Wohnung). Aber die Wohnung ist schöner.www.niemiecki.ang.pl/cwiczenia

Czasowniki modalne - Modalverben - twojniemiecki.pl

Czasowniki modalne - Modalverben W języku niemieckim wyróżniamy sześć czasowników modalnych. Są one inaczej zwane czasownikami posiłkowymi trybu...www.twojniemiecki.pl/gramatyka/czasowniki-modalne-modalverben.html

Przymiotniki w angielskim | Testy i ćwiczenia

Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie przymiotników w języku angielskim. Testy i ćwiczenia online na każdym poziomie zaawansowania.www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-cwiczenia-przymiotniki.html