Masz pytanie?

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o języku. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegowww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

Present Continuous - Czasy teraźniejsze

Present Continuous w kategorii Gramatyka angielska - Czasy teraźniejsze. Nauka języka z serwisem Angielski w pigułce.www.angielski.nauczaj.com/czasy-terazniejsze/present-continuous.php

Następstwo czasów w mowie zależnej - język angielski

Zwróćmy uwagę, że na polski nadal tłumaczymy zdanie w czasie teraźniejszym! No dobrze, a co jeśli pierwsze zdanie będzie w czasie przeszłym?https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/nastepstwo-czasow

Strona bierna - Konstrukcje gramatyczne

Zastosowanie. Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych...www.angielski.nauczaj.com/konstrukcje-gramatyczne/strona-bierna.php

porównania: as...as... not so/as...as... - Angielski na 6-tke

Poniższa konstrukcja służą nam do porównywania, że coś jest nie jest takie jak coś innego czasownik as przymiotnik as alboangielski.na6.pl/porownania_as_as_not_so_as_as

Czasowniki modalne - Modalverben - twojniemiecki.pl

Czasowniki modalne, odmiana czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym, reguły odmiany.www.twojniemiecki.pl/gramatyka/czasowniki-modalne-modalverben.html

Ciche czytanie ze zrozumieniem w klasach IV - VI...

Czytanie ze zrozumieniem – kl. IV „Chatka Puchatka” Tymczasem Prosiaczek z Puchatkiem wędrowali Lasem, trzymając się za ręce. Puchatek tłuma­czył...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8559