Masz pytanie?

Wybrana problematyka zestawienia zmian w kapitale...

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym stanowi istotne źródło analizy struktury i dynamiki aktywów netto. Światowa praktyka rachunkowości w tym...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/22/Wybrana_problematyka_zestawienia_zmian_w_kapital...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W …

4 Rozdział III. (Mikołaj Turzyński) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wła-snym oraz informacja dodatkowa...www.swspiz.pl/wydawnictwo/pliki/podrecznikiskrypty/sprawozdawczosct1.pdf

MSR / MSSF wybrane zagadnienia - leasing.org.pl

MSR/MSSF – obowi ązuj ące (1) • MSSF 1 Zastosowanie Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ści Finansowej po raz pierwszy • MSSF 2 Płatno ści w...leasing.org.pl/files/uploaded/FillMicrosoft%20PowerPoint%20-%20Ambroziak_MSR_14_10_2008_2.pdf

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: Doradca...

Jakie dokumenty związane z rocznym sprawozdaniem finansowym należy złożyć w urzędzie skarbowym, a jakie w Krajowym Rejestrze Sądowym? Obowiązek składania...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/10738/Skladanie_rocznego_sprawozdania_finansowego.h...

Aktywne formularze - excel, word, pdf - Signform

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel...www.vat.pl/vatpl.php?module=kategoria&id=195

Sprawozdanie finansowe 2016 (za rok 2015) - sporządzenie...

Po zamknięciu ksiąg prowadzonych w roku 2015 jednostka ma obowiązek terminowo sporządzić oraz przedstawić sprawozdanie finansowe. Za błędy oraz opóźnienia w...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/739394,Sprawozdanie-finansowe-2016-za-rok-2015...

ewidencjaulg.pl

Nasza aplikacja jest w pełni zgodna z ustawą, a dodatkowo jest naprawdę prosta w użyciu. Sprawdź sam!https://ewidencjaulg.pl/

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe - ABC...

Firmy, które prowadzą księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą sporządzić na dzień bilansowy sprawozdanie finansowe. W przypadku gdy rok...ksiegowosc.infor.pl/abc/66246,Kiedy-nalezy-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe.html

Tłumaczenie Rachunku Zysków i Strat by FinDict - Rachunek...

Lp. Tytuł: No. Item: A: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: A: Net revenues from sales of products, goods and materials, including:www.findict.pl/resources/fs_translated/fs_rzis_kalk.php

Tłumaczenie Rachunku Zysków i Strat by FinDict - Rachunek...

Lp. Tytuł: No. Item: A: Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: A: Net revenues from sales and equivalent, including revenues:-od jednostek powiązanychwww.findict.pl/resources/fs_translated/fs_rzis_porown.php