Masz pytanie?

Co z tą koncesją – czyli odpowiedzialność karna za...

Alkohol jest wszechobecny w naszym życiu. Można go dostać w praktycznie każdym sklepie i prawie każdym lokalu gastronomicznym. Jako klienci nie zastanawiamy się...karne-gospodarcze.pl/koncesja-odpowiedzialnosc-karna-sprzedaz-alkoholu-bez-wymaganego-zezwoleni...

Koncesja na sprzedaż alkoholu - warto wiedzieć

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty: zaświadczenie o wpisie …https://poradnik.wfirma.pl/-koncesja-na-sprzedaz-alkoholu-jak-ja-uzyskac

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? - …

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu? Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć...www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/98184,Jak-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu.html

Sprzedaż alkoholu w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Art. 18. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów...www.zarzadca.pl/komentarze/1356-sprzedaz-alkoholu-w-budynku-wspolnoty-mieszkaniowej

Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu...

Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu. W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o …www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/686859,Uzyskanie-zezwolenia-na-jednorazowa-sprzedaz-alkohol...

Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie …

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.www.administrator24.info/artykul/id2443,zgoda-na-sprzedaz-alkoholu-we-wspolnocie-mieszkaniowej?...

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych... - …

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ Numer karty: RG-01-02. Krok po kroku:www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-zezwolenia-na-sprzedaz-...

Urząd Gminy Lniano

XXV sesja Rady Gminy Lniano. 12-06-2017 Wieści Gminne. Ogłoszenie Informujemy, że XXV sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 15...www.lniano.pl/

Sprzedaż paliwa bez koncesji - eporady24.pl

Czy jako firma transportowa możemy bez koncesji sprzedawać paliwo naszemu głównemu kontrahentowi do kwoty 10 tys. zł miesięcznie? Odpowiedź prawnika...www.eporady24.pl/sprzedaz_paliwa_bez_koncesji,pytania,9,38,9427.html

Portal Miejski - ŚWIEBODZICE.pl

Szanowni Mieszkańcy, wszelkie e-maile zawierające prośby o interwencję będą przekazywane do odpowiednich służb. Nie będą one jednak zamieszczane w...www.swiebodzice.pl/strony_2/aktualnosci_pytania_bm_018.htm