Masz pytanie?

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Kapitał początkowy - od czego zależy jego wysokość...

Kapitał początkowy na koncie w ZUS-ie jest podstawą emerytury. Sprawdź, w jaki sposób jest wyliczany i jakie dokumenty należy przekazać do ZUS-u.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kapital-poczatkowy-co-warto-wiedziec

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i …

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.153.0001227,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

Wyniki wyszukiwania - pit.pl

Wyniki wyszukiwania dla frazy "podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiebiorców": 03.09 Kontrowersyjny pomysł zniesienia...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw Monitor Polski : Monitor Polski 2014 000 Dostępne dokumenty: M.P. 2014 nr 0 poz. 1: Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17...isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wmp&rok=2014&numer=000

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html

O sytuacji materialno-bytowej pracowników | Związek...

W przeszłości sytuacja socjalno-bytowa pracowników wojska była tematem, który corocznie był realizowany w trakcie posiedzeń sejmowej komisji obrony narodowej.zpwtarcza.pl/o-sytuacji-materialno-bytowej-pracownikow/