Masz pytanie?

Jakie są zasady waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego...

Jakie są zasady waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego dla obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi...www.infor.pl/prawo/zasilki/swiadczenia-rehabilitacyjne/85954,Jakie-sa-zasady-waloryzacji-podsta...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

ŚWIADCZENIA, ZASIŁKI - 2003 r. -- [Problemy Osób...

Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres...idn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_pracownikow.htm

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - syst...

Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają...https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/

Kapitał początkowy - od czego zależy jego wysokość...

Kapitał początkowy na koncie w ZUS-ie jest podstawą emerytury. Sprawdź, w jaki sposób jest wyliczany i jakie dokumenty należy przekazać do ZUS-u.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kapital-poczatkowy-co-warto-wiedziec

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

O sytuacji materialno-bytowej pracowników | Związek...

W przeszłości sytuacja socjalno-bytowa pracowników wojska była tematem, który corocznie był realizowany w trakcie posiedzeń sejmowej komisji obrony narodowej.zpwtarcza.pl/o-sytuacji-materialno-bytowej-pracownikow/