Masz pytanie?

Serwis ZUS - Informacje, komunikaty

25.11.2015 r. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&page=5&searchString=&zakres=1&newsgroup=

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości świadczeń;www.lexlege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/

INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (w poprzednim kwartale)kik.inforlex.pl/wskazniki-i-stawki

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości świadczeń;www.arslege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/k63/

www.enova.pl

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie najnowszą wersją oprogramowania enova. Wierzymy, że aktualna wersja spełni Państwa oczekiwania.www.enova.pl/pobieranie/Oldmsi/ulotki/Ulotka_8_1_4429.rtf

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS...

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.153.0001227,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

a) Utracił moc z dniem 22 listopada 2012 r., w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.228.0001440,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - arslege.pl

1. Ustawa określa: 1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; 2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;www.arslege.pl/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/k34/

choroba zawodowa dodatki do emerytury - info.wyborcza.pl

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych. Zmiany w rentach, emeryturach, zasiłku chorobowym i dodatkach stażowych. Sprawdź, co czeka funkcjonariuszy służb...info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/choroba+zawodowa+dodatki+do+emerytury