Masz pytanie?

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego). Zasiłki i świadczenia. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/zasilki-i-swiadczenia/84,Swiadczen...

Jakie są zasady waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego...

Jakie są zasady waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego dla obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi...www.infor.pl/prawo/zasilki/swiadczenia-rehabilitacyjne/85954,Jakie-sa-zasady-waloryzacji-podsta...

Zasady waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego...

Zasady waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne jest przedłużeniem płatności zasiłku chorobowego w przypadku, gdy niezdolność...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/492847,Zasady-waloryzacji-swiadczenia-rehabilitacyjnego.h...

Zasiłki - Wskaźniki - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub...www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/zasilki

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Wskaźniki.pl

Ubezpieczenia społeczne. Składki na ZUS styczeń - grudzień 2017 r. z chorobowym. bez chorobowego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.557,80 złwww.wskazniki.pl/main.php

Wyniki wyszukiwania - pit.pl

Wyniki wyszukiwania dla frazy "podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiebiorców": 03.09 Kontrowersyjny pomysł zniesienia...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Jak emeryci i renciści powinni rozliczać swoje przychody...

Do końca lutego dorabiający emeryci i renciści powinni rozliczyć się z przychodów osiągniętych w całym poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu muszą...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6524,jak-emeryci-i-rencisci-powinni-rozliczac-swoje-przychody.ht...

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Współczynnik urlopowy 2017-2018 - PIT.pl

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent...www.pit.pl/wspolczynnik-urlopowy-12898/