Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty - zmiany od 31 marca 2015 r.

Zasady oceniania, klasyfikacji i promocji uczniów z dniem 31 marca 2015 r. zostają wprowadzone do ustawy o systemie oświaty (nowy rozdział 3a ustawy).www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/ustawa-o-systemie-oswiaty---zmiany-od-31-marca-2015-r-300272

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych...

©Kancelaria Sejmu s. 1/24 2011-11-15 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Art.www.koweziu.edu.pl/pliki/akty_prawne_kziu_k2/ustawa_o_systemie_oswiaty_19.08.2011.pdf

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 02-08-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 176: Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000176

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Od września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie także dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Pierwsze klasy będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Dz.U.2004.256.2572 USTAWA o systemie oświaty

Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej...www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/UstawaOsystemieOswiaty_zm.pdf

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświatywww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.256.0002572,ustawa-o-systemie-oswiaty.html

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r...

Strona główna » Aktualności; Czytaj również. MEN stanowczo o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji, w tym homofobii: „Zrobimy to.” [INFORMACJA...www.bibliotekako.pl/news.aid,2612,Zmiany_w_prawie_oswiatowym_od_1_stycznia_2014_r_.html