Masz pytanie?

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.205.0001206,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 14-04-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Publikacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół...

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. funkcjonuje w praktyce dwudziesty czwarty rok. Jednolity tekst ustawy ogłoszono w 1996 r.empi2.pl/znowelizowana-ustawa-systemie-oswiaty-po-zmianach-20-lutego-2015-p-882.html

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Pomorskie ma nowe logo i strategię promocyjną . Znany grafik Andrzej Pągowski jest autorem nowego znaku promocyjnego woj. pomorskiego i strategii marki: pomorskie.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 7: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r...

Strona główna » Aktualności; Czytaj również. Zmiany w organizacji roku szkolnego już obowiązują; Polska i Ukraina będą współpracować w dziedzinie edukacjiwww.bibliotekako.pl/news.aid,2612,Zmiany_w_prawie_oswiatowym_od_1_stycznia_2014_r_.html

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświatywww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.256.0002572,ustawa-o-systemie-oswiaty.html