Masz pytanie?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Policja zatrzymała ponad 20 osób podejrzanych o korupcję przy odzyskiwaniu prawa jazdy . 23 osoby podejrzane o korupcję przy wydawaniu zatrzymanych wcześniej...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 26-01-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY - Księgarnia Internetowa...

5 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Przedmowa 21 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 23 Preambuła 25www.profinfo.pl/img/401/pdf40118633_3.pdf

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Opracowano na Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 podstawie: t.j. Dz...

©Kancelaria Sejmu s. 1/165 2014-10-06 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nr. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 7: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

projekt Ustawa z dnia …………. 2014 r. o zmianie...

projekt Ustawa z dnia …………. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o...www.rzecznikrodzicow.pl/sites/default/files/ustawa_rodzice_chca_miec_wybor_15.09.14.pdf

system oświaty – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta...

... . o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W przypadku szkół niepublicznych o...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/system-oswiaty