Masz pytanie?

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.202.0001629,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-us...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 23-06-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ws. kuratorów a...

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. – Ustawa dotyczy zmiany wieku szkolnego oraz kompetencji kuratorów oświaty i trybu ich...www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-ws-kuratorow-a-sprawa-s...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 979: Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000979

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie...

Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zmiany...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/prezydent-rp-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-...

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty... - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/346 2016-06-08 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Zwykle w okresie poprzedzającym wakacje nauczyciele i pozostali pracownicy szkół występują licznie z wnioskami o... Czytaj więcej »https://www.portaloswiatowy.pl/

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2016/35