Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty - zmiany - portaloswiatowy.pl

Nowa ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 września 2011 rokuwww.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-263931

Zmiany w Ustawie o systemie oświaty - NSZZ Solidarność

Będą zmiany w ustawie o systemie oświaty. Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest reakcją na ważne zmiany...www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/projekty-men/412-zmiany-w-ustawie-o-systemie-owiaty...

Ustawa o systemie oświaty – zmiany na 2015 rok

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. wprowadza nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego, możliwość zwiększenia...www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/ustawa-o-systemie-oswiaty-8211-zmiany-na-2015-rok-298972

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

Brak dokumentów zmieniających. Zmienia: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 22-11-2015

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty...

Zadania i struktura organizacyjna CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej oraz...https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-osw...

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty... - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/318 2015-10-07 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTA WA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1