Masz pytanie?

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

Brak dokumentów zmieniających. Zmienia: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

Kuratorium Oświaty • Zmiany w ustawie o systemie oświaty...

W Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2014 roku został opublikowany tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=258

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 23-07-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty od roku...

Ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 czwartek, 04, luty 2016 K.P Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi zmianami w ustawie o...www.wojkowice.pl/index.php/aktualnosci/1221-wazne-zmiany-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-od-roku-s...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 979: Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000979

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty... - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/346 2016-06-08 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/

Rekrutacja

Szanowni Państwo 22.04.2016 r. od godziny 09:00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych do danego przedszkola/oddziału „0...https://katowice.nabory.pl/

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2016/35