Masz pytanie?

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.205.0001206,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – propozycje ZNP...

18 grudnia 2014 r. oraz 7 i 8 stycznia br. w Sejmie RP odbyły się posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, na których procedowana...www.znp.edu.pl/element/2241/Zmiany_w_ustawie_o_systemie_oswiaty_propozycje_ZNP

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 28-03-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY - Księgarnia Internetowa...

5 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Przedmowa 21 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 23 Preambuła 25www.profinfo.pl/img/401/pdf40118633_3.pdf

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

14 mln zł na likwidację tzw. nieckę Montometu w Piekarach Śląskich . Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ma do 2020 r. zlikwidować tzw. nieckę Montometu w...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 1265: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001265

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 7: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r...

Brakuje tylko najważniejszej zmiany – zapowiadanej od wielu miesięcy nowelizacji Karty nauczyciela. Prace nad tą ustawą przeciągają się.www.bibliotekako.pl/news.aid,2612,Zmiany_w_prawie_oswiatowym_od_1_stycznia_2014_r_.html