Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 22-08-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące organizacji...

Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące organizacji klas I-III szkoły podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) Parlament uchwalił 20 lutego 2015 r. ustawę o...www.iwspo.pl/aktualnosci-oswiatowe/kategoria-zmiany-w-ustawie-o-systemie-oswiaty-dotyczace-orga...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Raport o stanie oświaty 2014 - Oficjalna strona Miasta...

2 I. 1 Warunki realizacji gminnych zadań z zakresu edukacji Miniony rok obfitował w zmiany przepisów oświatowych, szczególnie tych związanychbelchatow.pl/documents/Raport_2014.pdf

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru...https://szkolaodadoz.wip.pl/

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty... - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/346 2016-06-08 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

Rekrutacja

Szanowni Państwo 22.04.2016 r. od godziny 09:00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych do danego przedszkola/oddziału „0...https://katowice.nabory.pl/

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. USTAWA Nr...

©Kancelaria Sejmu s. 1/329 2015-11-30 USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całegoisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042562572&type=3

W lipcu i sierpniu założenia do ustawy o zmianie systemu...

2016-03-12 · W lipcu i sierpniu założenia do ustawy o zmianie systemu oświaty, reforma oświaty, gimnazjawww.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/w-lipcu-i-sierpniu-zalozenia-do-ustawy-o,246,0,20385...

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2016/35