Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-04 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru pedagogicznego, kształcenia i wychowania, organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa, kadr, płac i …https://szkolaodadoz.wip.pl/

https://sip.lex.pl/

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.https://sip.lex.pl/

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z …

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al. Promienistych 6, w celach marketingowych.edurada.pl/newsy-w-oswiacie/nowe-sio-zmiany-w-systemie-informacji-o-wiatowej-z-dnia-6-pa-dziern...

Art. 78b. - Definicja podstawowej kwoty dotacji dla...

Art. 78b Ustawa o systemie oświaty. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z...https://www.arslege.pl/definicja-podstawowej-kwoty-dotacji-dla-przedszkoli/k469/a97407/

Zmiany w edukacji - kompendium wiedzy - mac.pl

Zmiany w ewaluacjach: ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych - ewaluacje te prowadzone byłyby wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem, tj. wynikających z art. 34 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz z § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.https://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie

- Prawo o i nauce - konstytucjadlanauki.gov.pl

– 4 – Art. 10. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768, 1086 i 1321) wprowadza się następujące zmiany:konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2017/09/projekt-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych - oferta: Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu.frdl.mazowsze.pl/

Urząd Zamówień Publicznych - Błąd 404

beta Główna nawigacja. Strona główna Rozwiń Strona główna. Zielone zamówienia publiczne - Szkolenie w dniu 17.04.2018 r. Elektronizacja zamówień publicznych; Urząd Zamówień Publicznych Rozwiń Urząd Zamówień Publicznychhttps://www.uzp.gov.pl/404

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/