Masz pytanie?

mam stopień niepełnosprawności-umiarkowany jakie mam...

Rico58: Mam stopień niepełnosprawności-umiarkowany jakie mam przywileje i czy mam zniżki na PKP,PKS,MKS i czy muszę płacić abonamęt telewizyjnyforum.o2.pl/temat.php?id_p=5841381

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - Aktualne wydarzenia z...

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla...info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/stopie%C5%84+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci

ZNACZNYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - Aktualne wydarzenia z...

ZNACZNYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ZNACZNYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; W połowie 2012 r. - rekomendacje i …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/znacznym+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - forum.o2.pl

pedro09 (09.08.26 02:25): Mam pytanie. Z jakich powodów może być przyznany ten stopień niepełnosprawności? Jestem zdrowy fizycznie, psychicznie już mniej.forum.o2.pl/temat.php?id_p=5077842&start=120

STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - forum, dyskusje, rozmowy

Przepisy prawa przyznają osobom niepełnosprawnym dodatkowe przywileje w zatrudnieniu. Szczególne uregulowania dotyczące niektórych uprawnień …index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/stopniem+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci

Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności - zasady ogólne W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Dzieci do 16 roku...spes.org.pl/?module=tresc&id=384

Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Pomocy...

Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony...www.gopslubawa.4bip.pl/index.php?idg=9&id=83&x=25

SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - forum, …

SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; Symbol przyczyny niepełnosprawności...index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/symbol+przyczyny+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci

Zniknie 3/4 kart parkingowych - Niepelnosprawni.pl

Przede wszystkim karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także nie wszystkim osobom z wyższymi stopniami.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/168586

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i...

System orzecznictwa o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 w...prawo.rp.pl/artykul/761873.html?print=tak&p=0