Masz pytanie?

Zmiana siedziby ZOJM - zojm.wroclaw.pl

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY KAS ZOJM. Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2016r. kasy ZOJM będą czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do …www.zojm.wroclaw.pl/wps/portal/zojm

Najemcy | CB Grafit ul. Jedności Narodowej Wrocław biura...

Serwis Centrum Biznesu Grafit przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu. Oferujemy biura, centrum konferencyjne i powierzchnie handlowe w atrakcyjnej lokalizacji.grafit.wroclaw.pl/biura/najemcy/

Zasady (Polityka) Rachunkowo ści Zarz... - zojm.wroclaw.pl

Zasady (Polityka) Rachunkowo ści Zarz ądu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 6 f) Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności...www.zojm.wroclaw.pl/wps/wcm/connect/95e526f8-f7d0-4c38-a2fc-cfead4023a15/2014_04_Polityka_rachu...

Jednostki budżetowe Gminy - Jednostki budżetowe - Biuletyn...

Archiwum Miejskie Wrocławia ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław tel. +48 71 770 20 10 www.amw.wroclaw.pl. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiubip.um.wroc.pl/artykul/159/2886/jednostki-budzetowe-gminy

Szkoła Podstawowa nr 53 we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu. Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha...www.sp53.wroc.pl/strona=O_szkole

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ zawarta w dniu 02.09.2014 r. we Wrocławiu pomiędzy Gmin ą Wrocław - Szkoł ąsp91.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2014/09/Umowa-OBIADY-szko%C5%82a.pdf

Szkoła Podstawowa nr 53 we Wrocławiu

INFORMACJA: 07 października 2016r. INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA. 14 PAŹDZIERNIKA 2016r – piątek (dla SP nr 53) Na podstawie ustawy z dnia 7 września …www.sp53.wroc.pl/

Statut Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” | Przedszkole 150

STATUT PRZEDSZKOLA NR 150 WROCŁAW ul. Ignuta 30 . Podstawa prawna działalności Przedszkola Nr 150 . 1. Konstytucja RPprzedszkole150.wroclaw.pl/statut-przedszkola-nr-150-wesole-nutki/

::Szkola Podstawowa nr 80 we Wroclawiu

Informacja o projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny: Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu...www.sp80.wroc.pl/