Masz pytanie?

Zmiana siedziby ZOJM - zojm.wroclaw.pl

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Zarządu zmianie ulegają godziny pracy w ZOJM :www.zojm.wroclaw.pl/wps/portal/zojm

ZOJM

18 sierpnia 2013. Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 sierpnia 2013 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów...www.zojm.wroclaw.pl/wps/portal/zojm?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/zojm_pl/ZOJM-Service/ZOJM-Main-Site-Pat...

Stołówka - zs11.wroclaw.pl

Informacje dotyczące Zespołu Szkół Nr 11 we Wrocławiuwww.zs11.wroclaw.pl/stoowka.html

Departament Edukacji | www.wroclaw.pl

Departament Edukacji Wydział Finansów . Kierownictwo Dyrektor Wydziału - Paweł Kaleta Z-ca dyrektora Wydziału - Aleksandra Gorzelewska. Adres ul.www.wroclaw.pl/wydzial-edukacji

Uroczyste otwarcie Przedszkola nr 16 we Wrocławiu

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treściąwww.zsp16.wroclaw.pl/p16/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Auroczyste-o...

Szkoła Podstawowa nr 53 we Wrocławiu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6 - letnich. Rodziców dzieci 6-letnich z naszego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz rodziców dzieci, które nie realizują...www.sp53.wroc.pl/

::Szkola Podstawowa nr 80 we Wroclawiu

Informacja o projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny: Szkoła Podstawowa Nr 80 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu...www.sp80.wroc.pl/