Masz pytanie?

Portal Geodety - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

powiat oŚwiĘcimski - starostwo powiatowe w oŚwiĘcimiu wydziaŁ geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomoŚciami powiatowy oŚrodek dokumentacji geodezyjnej i...geoportal.powiat.oswiecim.pl:81/

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta... - BIP Miasta Kraków

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i...https://www.bip.krakow.pl/

Ewid 2007 - Geomatyka-Kraków

System zintegrowanej obsługi urzędu w zakresie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów, gospodarki nieruchomościami. Zintegrowana obsługa ośrodka dokumentacji...geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/programy/ewid-2007

Inwentaryzacja powykonawcza | BEŁTOWSKI Geodezja...

W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy telekomunikacyjne, które podlegały...www.lukaszbeltowski.pl/inwentaryzacja-powykonawcza/

Mapa do celów projektowych - Łukasz Bełtowski - Kraków...

Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego...www.lukaszbeltowski.pl/mapa-do-celow-projektowych/

Polski Internetowy Informator Geodezyjny - …

Polski Internetowy Informator Geodezyjny www.geodezja.pl www.geodezja.net www.geomatyka.netwww.geodezja.pl/ogloszenia/questbook.php?kat=podzlecenia