Masz pytanie?

Kwota wolna od podatku, potrąceń w 2014 roku...

Pod pojęciem kwoty wolnej od podatku należy rozumieć taką kwotę dochodu, która nie powoduje po stronie podatnika obowiązku uiszczania podatkukwota-wolna.waw.pl/

Kwota wolna od podatku - PITy roczne 2014

Kwotę wolną od podatku można rozliczać albo w trakcie roku - pomniejszając zaliczki na podatek co miesiąc o kwotę 1/12 kwoty wolnej (czyli 46,33 zł...www.pit.pl/kwota-wolna-od-podatku/

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna na 2014 rok wynosi 3091zł Ale to nie jest jedyna rzecz, którą powinieneś wiedzieć o kwocie wolnej... Pewnie nawet nigdy się nie zastanawiałeś się...kwotawolna.pl/

Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku...

Komu nie przysługuje Personal Allowance? Osobista kwota wolna od podatku (Personal Allowance) nie przysługuje osobom niezamieszkałym na stałe w Wielkiej …www.podatek.org.uk/personal-allowance

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej a kwota...

Rację mają te, które mówią, aby w rozliczeniu podatkowymm firmy kwotę zmniejszającą podatek przewidzianą w pierwszym przedziale skali podatkowej uwzględnić.www.porady.egospodarka.pl/Ksiegowosc-Finanse/13149-Podatek-dochodowy-od-dzialalnosci-gospodarcz...

Kwota wolna od potrąceń w 2015 roku - Pracownik i ZUS...

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym …mojafirma.infor.pl/mala-firma/pracownik-i-zus/694937,Kwota-wolna-od-potracen-w-2015-roku.html

Kwota wolna od podatku za świadczenia z funduszu...

Kwota wolna od podatku za świadczenia z funduszu socjalnego. Jestem zatrudniona w dwóch zakładach pracy. Czy w moim przypadku kwotą wolną od podatku …kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/534192,Kwota-wolna-od-podatku-za-swiadc...

Podatki i ZUS - Bankier.pl

Wszystkie informacje o podatkach i składkach ZUS na portalu Bankier.pl... Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane...www.bankier.pl/podatki-i-zus

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wskaźniki i...

Wskaźniki i stawki z działu Podatki i ZUS portalu Bankier.pl... Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane są odsetki?www.bankier.pl/podatki-i-zus/wskazniki-i-stawki/podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych

Kalkulator płacowy - ZUS, zaliczka na podatek

Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie...www.podatki.biz/kalkulatory/plac_zus.php5