Masz pytanie?

PUP Rybnik, powiatowy urząd pracy w Rybniku. Szkolenia...

Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy (w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy...www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/rejestracja.html

PUP Rybnik, powiatowy urząd pracy w Rybniku. Szkolenia...

PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu...www.pup-rybnik.pl/informacje_dla_pracodawcow/staz_pr.html