Masz pytanie?

Kiedy można zgłosić rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego

RADA . Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego matkę pracownika na formularzu ZUS ZCNA, jeżeli prowadzi ona z …kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/ubezpieczenie_zdrowotne/692979,Kiedy-mozna-zglosic-rodzicow-...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z …

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.242.0001844,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spoleczne...

Dz.U.2016.222 - Akt prawny - www.lex.pl

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) zarządza się...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-222

Dz.U.1998.149.982 - Akt prawny - abc.com.pl

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1998-149-982

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.186.0001444,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spoleczne...