Masz pytanie?

03.10 Nowe wzory formularzy ZUS od 1 listopada

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe wzory formularzu ZUS, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2013 roku. 1 listopada wejdzie w życie...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2013/archiwum-2013-x/0310-nowe-wzory-formularzy-zus-od-1-listo...

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z I filaru

Strata pracy czy wygaśnięcie umowy o pracę wiążą się z automatycznym ustaniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/dobrowolne_ubezpieczenia_emerytalne_i_rentowe_z_i_filaru-a_82.h...

Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA część II - pracosfera

Czy lekarz musi wpisać kod B? Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Co zrobić, gdy na zwolnieniu wpisano nieprawidłowy NIP?pracosfera.com/Zwolnienie-lekarskie-ZUS-ZLA-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-II.php

Wysoki zasiłek macierzyński w przypadku działalności...

Jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka gdy mama prowadzi działalność gospodarczą.www.temidajestkobieta.pl/2010/08/21/dzialalnosc-gospodarcza-ciaza-i-wysokosc-zasilku-macierzyns...