Masz pytanie?

Prawo kaduka | Dochodzenie wierzytelności

Sąd w końcu zarządził spis i wyznaczył komornika. Wierzyciel złożył zatem u tego samego komornika wniosek o egzekucję z czynnego spadku – wszak ten...www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/08/01/prawo-kaduka/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [pod...

Dz.U.2012.0.361 t.j. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/k71/

Podatnik musi sam zgłosić spadek w urzędzie skarbowym...

2011-09-15 · Spadkobiercy, którzy zamiast sądowego stwierdzenia nabycia spadku wybierają notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, często są przekonani, że nie...podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/547737,podatnik-musi-sam-zglosic-spadek-w-urzedzie-skarbowym.h...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.222.0001381,ustawa-o-podatku-rolnym.html

Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

W przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg, które stanowią niewątpliwą zachętę dla podatników do skorzystania z możliwości obniżenia podstawy...www.podatki.biz/artykuly/4_15693.htm

Kwota wolna od podatku 2015 - PIT - Podatki osobiste...

Kwota wolna od podatku 2015. Podobnie jak w poprzednich latach również w 2015 roku najwyższy dochód osoby fizycznej niepowodujący obowiązku zapłacenia podatku...ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/322783,Kwota-wolna-od-podatku-2015.html

Kancelaria prawna Witaszek Wroński - wwbspk.pl

Organ podatkowy wyjaśnił, że zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a ustawy z 11...wwbspk.pl/

Bezpłatne porady prawne | Prawo i Ty - Archiwum prawne

Wszystkie. Poniżej znajdziecie Państwo listę wszystkich wiadomości opublikowanych w serwisie prawoity.pl. 2016 06; Podpisanie porozumienia w sprawie kwalifikacji...prawoity.pl/archiwum/

Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności...

Uwaga, uwaga: we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podawaj numer PESEL (dłużnika, gdy jest on osobą fizyczną) lub numer KRS (gdy jest wpisany do KRS) albo …www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/05/10/jak-napisac-wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci...